Kullanıcı Sözleşmesi

Bu siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder.
Online Sigorta Satın Al sitesini kullanmakla veya Online Sigorta Satın Al tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamıyla bu metnin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Politikası” hükümleri ve bu sitedeki diğer talimatlarla bağlı olmayı taahhüt etmektesiniz. Burada yer alan şartları kabul etmemeniz halinde bu internet sitesine erişmeyebilir veya kullanmayabilirsiniz. Buradaki şartları kabul etmemeniz halinde kullanıma başladıysanız kullanımınızı derhal durdurmalısınız.
Sigortacı Doruk Sigorta Aracılık Hizmetleri LTD.ŞTİ.(Online Sigorta Satın Al ), işbu “Kullanım Sözleşmesi”, “Gizlilik Politikası” ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Online Sigorta Satın Al un değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Online Sigorta Satın Al hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

1.Web Sitemiz

Sigortacı Doruk Sigorta Aracılık Hizmetleri LTD.ŞTİ.(Online Sigorta Satın Al) , sigorta yaptırmak isteyenleri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten, sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getiren ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eden sigorta aracılık hizmetleri kuruluştur.
Sigortacı Doruk Sigorta Aracılık Hizmetleri LTD.ŞTİ.(Online Sigorta Satın Al , sigorta sözleşmesinin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yapmakta ve gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında veya tazminatın ödenmesinde yardımcı olmaktadır.

2.Web Sitemiz Üzerinden Hizmet Alabilecekler

Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler (Online Sigorta Satın Al) sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Poliçe yaptırmanız için gerçek ad veya unvanınızı, adresinizi, telefon numaranızı ve geçerli kredi kartı bilgilerinizi sisteme girmeniz gerekmektedir. Kendi adınıza ve başkaları yararına da sigorta talebinde bulunmanız mümkündür.

3. Kullanıcı Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme, Kullanıcı'nın Online Sigorta Satın Al web sitesine giriş yapmasıyla “sözleşmeyi okudum ve kabul ettim.” kutucuğunu işaretlemesi ile kurulacak olup, işbu Sözleşmenin kurulması ile eşzamanlı olarak Kullanıcı
Sigortacı Doruk Sigorta Aracılık Hizmetleri LTD.ŞTİ.(Online Sigorta Satın Al )u sigorta şirketleri nezdinde kendi adına hareket etmek üzere yetkili sigorta aracı kuruluşu olarak yetkilendirmiş olacaktır.

4. Web Sitemizin Sorumlulukları

Online Sigorta Satın Al sorumluluğu, sitede belirtilen, vermeyi kabul ettiği, sigorta sözleşmesinin yapılmasına yönelik hizmetlerin sağlanması ve gerektiğinde hasar bedellerinin ödenmesine yardımcı olunmasıyla sınırlıdır. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar söz konusu sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında Online Sigorta Satın Al hiç bir sorumluluğu yoktur. Poliçe şartlarında, fiyatlarda yapılacak değişiklikler, hasar ödemeleri ve poliçenin uygulanmasına ilişkin her türlü konu Sigorta Şirketlerinin tâbii olduğu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili Sigorta Şirketinin uhdesinde ve sorumluluğundadır.
Online Sigorta Satın Al iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
Online Sigorta Satın Al bilgilerin güvenliği açısından Rapid SSL sertifikası ile korunmaktadır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez.
Online Sigorta Satın Al sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Kullanıcının talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde Online Sigorta Satın Al personeli ve sigorta şirketlerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir.
Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, T.C Kimlik Numarası, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi sigortalı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.
Online Sigorta Satın Al , işbu Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
Online Sigorta Satın Al , kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
Online Sigorta Satın Al un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Online Sigorta Satın Al sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda,Online Sigorta Satın Al un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
Online Sigorta Satın Al kullanıcılara dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.
Online Sigorta Satın Al üzerinden hizmet alınmış olması Online Sigorta Satın Al un , sigorta şirketinin veya sigorta ettirenin/sigortalının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle sigorta poliçesindeki borçlardan dolayı
Online Sigorta Satın Al hiç bir sorumluluğu yoktur. Sigorta teminatı ancak sigorta şirketleri tarafından verilmektedir.
Online Sigorta Satın Al sigorta teminatı vermemekte sadece sigorta şirketleri ile sigorta ettiren/sigortalı arasında anlaşma yapılmasına aracılık yapmaktadır.
Poliçe prim tahsilat sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, siteden alışveriş yapan müşterilerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Online Sigorta Satın Al sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Online Sigorta Satın Al ara yüzü üzerinden sigorta şirketi ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
Poliçe şartları, teminatlar, prim oran ve miktarları ile ilgili olarak sitemizde yer alan tüm bilgiler sigorta şirketlerinden alınmış bilgilerdir. Sigorta şirketlerinin bu şartları değiştirmeleri halinde Online Sigorta Satın Al bu konuda bir talepte bulunulamaz
Online Sigorta Satın Al sigorta şirketlerinin bu sitede yer alan şartlarla poliçe temin edeceğini de garanti etmez. Geçerli poliçe şartları düzenlenecek poliçede yer alan şartlar olacaktır.
Online Sigorta Satın Al sitesini veya 444 28 79 numaralı Destek Hattı üzerinden hizmet alan kullanıcıları / hizmet alırken belirttikleri daha sonra kendi güncelledikleri sabit ve mobil telefon hatları, sabit adresleri, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgileri üzerinden, işlem esnasında onay vermiş olmaları şartına bağlı olarak mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi için arama ve benzeri yöntemlerle duyuru, kampanya, özel indirim ve diğer pazarlama amaçları ile kullanıcıya ileti gönderme hakkı bulunmaktadır.
Kullanıcı web sitesi ve/veya telefonda, Online Sigorta Satın Al un kendisine pazarlama amaçlı iletişim yapması için verdiği onaydan verdiği onaydan vazgeçmesi durumunda info@onlinesigortasatinal.com adresine e-posta göndererek ya da 444 28 79 numaralı Hattımız’dan arayarak e-posta gönderim listesinden kolayca çıkabilir veya bilgi vermek amacı ile gönderdiğimiz SMS’leri almak ve telefonla aranmak istemediklerini belirtebilirler.

5. Sigorta Teminatının Başlaması

Sigorta teminatı, sigorta poliçesinin mutabık kalınan koşullarda ilgili sigorta şirketi tarafından düzenlenmesi, peşin yatırılması kararlaştırılan prim miktarının ödenmesi ile başlar ve poliçe özel ve genel şartlarındaki koşullarla geçerli olur.

6. Diğer

Web sitemiz sadece yasal amaçlarla ve kanunlara saygılı olarak kullanılabilir. Bu siteyi kullanmakla yasalara uygun davranacağınızı taahhüt etmektesiniz. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur. Sigortacı Doruk Sigorta Aracılık Hizmetleri LTD.ŞTİ.(Online Sigorta Satın Al bu tür davranışlara engel olmak için sitelere girişi yasaklamak, şikayette bulunmak v.b. gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.
Sigortacı Doruk Sigorta Aracılık Hizmetleri LTD.ŞTİ.(Online Sigorta Satın Altalep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.
Bu internet sitesinde yer alan her türlü bilgi ve belge Online Sigorta Satın Altarafından sadece bilgilendirmek amacı ile sunulmakta olup, doğrulukları ve içerikleri tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu nedenle işbu bilgi ve belgelere dayanılarak yapılan işlemlerden dolayı doğacak doğrudan ve/veya dolaylı her türlü maddi, manevi zararlar ve masraflardan, üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Sigortacı Doruk Sigorta Aracılık Hizmetleri LTD.ŞTİ. (Online Sigorta Satın Al)sorumlu tutulamaz.
Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan Sigortacı Doruk Sigorta Aracılık Hizmetleri LTD.ŞTİ. (Online Sigorta Satın Al)ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda Online Sigorta Satın Albu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekilde sorumlu değildir.
Burada yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Online Sigorta Satın Al sitesinin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin bazı özelliklere ve bilgilere veya bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.
Online Sigorta Satın Al web sitesi virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcının virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması tavsiye edilir.
Online Sigorta Satın Al web sitesini kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan ziyaretçiler yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcıların Online Sigorta Satın Al da yaptığı işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
Her kullanıcı Online Sigorta Satın Al ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Online Sigorta Satın Al a açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin Online Sigorta Satın Al a açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Online Sigorta Satın Al un münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Müşteri bilgileri, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
Sigortacı Doruk Sigorta Aracılık Hizmetleri LTD.ŞTİ.(Online Sigorta Satın Al ) tüm iletişim kanallarından alacağınız hizmetler nedeniyle bir ihtilaf olması durumunda Türk hukuku uygulanacak ve Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.